فروش مویرگی اصطلاحا به شیوه ای از فروش اطلاق می گردد که عملیات فروش به نحوی طراحی می شود تا به جزئی ترین واحدهای متقاضی خرید دسترسی ایجاد شود . شاید به همین دلیل است که این شیوه را فروش مویرگی نامیده اند . به عبارتی همانطور که وظیفه مویرگ رساندن خون به سرتاسر بدن است در فروش مویرگی نیز قرار است فروش در تمامی واحدهای ممکن و موجود تسری یافته و از تمامی این پتانسیل استفاده شود.

صرف نظرازاین که این اصطلاح از کی باب شد و چقدر صحیح است ، می توان با برداشت فوق دریافت که ادعای داشتن سیستم پخش و فروش مویرگی ادعای بزرگی است و شرکتی که  چنین داعیه ای دارد باید کار بزرگی انجام دهد .جمع آوری اطلاعات مشتریان بالقوه ،تکمیل بانک اطلاعاتی ایشان ، برنامه ریزی برای سرکشی منظم ، تحلیل اطلاعات خرید  تنها بخشی از این مهم می باشد 0

هدف سایت :

از آنجاییکه مکتوب کردن تجربیات  می تواند در هر حوزه ای از دانش به ارتقاء آن بینجامد ، و از طرفی در حوزه فروش مویرگی ما شاهد تعاریف خود ساخته ای هستیم (بعدا بیشتر خواهم گفت ) که بر فرهنگ کار در این حوزه تاثیر گذار است و با رویکرد استفاده از تجارب فعالین صنعت پخش مویرگی و بدست آوردن استانداردهایی در این حوزه و با توجه به اینکه اینجانب در حدود پانزده سال در این صنعت  سابقه فعالیت دارم ، برآن شدم محلی برای تضارب آرا و گفتگو و طرح مسائل و موضوعات آن ایجاد کرده تا در نهایت هر کسی بتواند  با مطالعه مطالب مطروحه  چارچوبی از صنعت را متصور گردد. در همین راستا از کلیه فعالین و پیش کسوتان و علاقمندان صمیمانه درخواست می گردد نسبت به طرح موضوعات و ارائه دیدگاهها و مطالب خود اقدام نمایند

مخاطبین سایت : فروش مویرگی عمدتا در دو صنعت مواد غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی بیشتر بکار گرفته شده است و از آنجاییکه قصد بنده نیز صرفا  ارائه مطلب فقط در همین دو حوزه می باشد فلذا مخاطبین این سایت صرفا کسانی هستند که به هرنحوی فقط در همین در حوزه تجربه داشته یا قرار است کسب تجربه نمایند