چرخه عملیات در سیستم فروش مویرگی که توسط یکی از دوستان خوب من تهیه شده است :

برای وضوح بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید :