همیشه موضوع نحوه اعمال کنترل بر عملکرد ویزیتورها از مسائل چالشی و مهم شرکتهای پخش می باشد . ویزیتورها معتقدند که اعمال کنترلهای سخت و ایجاد دیسیپلین همانند چیزی که برای یک کارمند دفتری اعمال می شود ، باعث کشتن روحیه لطیف و هنرمندانه !! آنها می شود و بهتر است انها در انجام وظیفه اصلی خود - که گرفتن سفارش از مشتریان می باشد - آزاد بوده و به آنها اجازه دهند خودشان برنامه ریزی کنند. برخی از ویزیتورها معتقدند که حس ویزیت باید وجود داشته باشد وگرنه نمی توانند خوب سفارش بگیرند . شاید این حس خوب بعد از ظهر یا شب وجود داشته باشد نه لزوما صبح و همزمان با ساعت کاری .

برخی از ویزیتورها نیز با این استدلال که من به هدف تعریف شده فروشم میرسم پس لطفا اینقدر عملکرد من را هر روز زیر ذره بین نبرید آب پاکی را روی دست سرپرست و شرکت می ریزند

درمقابل سرپرستان فروش و مدیران شرکتهای پخش معتقدند بایستی ویزیتور منظم بوده و در ساعات کاری خود تعدادمشخص شده ای سفارش اخذ کرده و ...


به نظر شما کدام طرف درست می گوید ؟!

چه میزان کنترل بر روی عملکرد ویزیتورها لازم است؟


لطفا با مشارکت در این بحث نسبت به غنی تر شدن موضوعات مطروحه کمک کنید