خرید یا اجاره ماشین توزیع ؟ این سئوال برای شرکتهای پخش کوچک و متوسط که فاقد وسیله نقلیه توزیع هستند یا حجم عملیات در حدی است که بین این دو گزینه مردد هستند ، همیشه جزو سئوالات مهم بوده است و طبق روال من معتقدم انتخاب یکی از گزینه ها فقط با بررسی شرایط هر شرکت قابل پاسخ دادن است .

اما برای رسیدن به چنین تصمیمی نیاز هست که مزایا و معایب هر کدام از آنها جداگانه بررسی شود :

الف - مزایای خریدن ماشین :

1- تحت اختیار بودن و اینکه برای هر ساعت و هر لحظه که نیاز به توزیع باشد ماشین در اختیار است .

2-امکان تبلیغات بر روی ماشین توزیع

3-امکان مدیریت و نظارت بر راننده

4-استفاده از ماشین توزیع برای سایر امور (تدارکات ، سرویس و ... )

5- ایجاد اعتبار در مقابل تامین کنندگان و افراد بیرون شرکت

6- افزایش راندمان توزیع بدلیل آشنا شدن تدریجی راننده با مسیرهای توزیع

ب - معایب خرید ماشین :

1- هزینه استهلاک و نگهداری بالا بدلیل عدم احساس مسئولیت راننده ها به طور اعم

2-درگیر شدن بخشی از سرمایه که می تواند در سرمایه در گردش بکار رود

3-نیاز به استخدام حداقل یک نفر راننده و طبعا هزینه بیشتر

4-زیان ناشی از افت قیمت خودرو یا تصادفات احتمالی

5-هزینه ناشی از ظرفیت بلا استفاده

ج- مزایای اجاره خودرو :

1-به صرفه بودن هزینه اجاره در مقایسه با هزینه های مستقیم ماشین (هزینه استهلاک و حقوق راننده و .. )

2-صرفه چویی در ظرفیت بلا استفاده

3- آزاد بودن بخشی از سرمایه

4-عدم تحمیل زیانهایی که در بند 4 معایب خرید خودرو اشاره شد

د- معایب اجاره خودرو :

1- در دسترس نبودن خودرو برای لحظات توزیع فوری

2-خدشه وارد شدن به برند شرکت پخش در صورتی که خودرو ارسالی از وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار نباشد

3- احتمال از دست دادن مشتری در صورتی که به هر دلیلی راننده خودرو برخورد مناسبی با مشتری نداشته باشد

4-احتمال افزایش هزینه بدلیل ناآشنایی با مسیر توزیع

در نهایت بنده معتقدم داشتن حداقل یک خودروی توزیع برای یک شرکت پخش کوچک و اجاره خودرو در صورت نیاز تصمیم بهینه ای است

شما در این خصوص چه نظری دارید ؟ لطفا نظرتان را در زیر همین مطلب درج فرمایید